Al’ prav pise se al’ pishe?

September 3rd, 2008 Comments Off on Al’ prav pise se al’ pishe?

dog daysImage by darkmatter via Flickr

Pred dvema stoletjema je na naÅ¡em ozemlju divjala vojna. Največji narodni heroji so se borili drug proti drugemu v ‘slovenski abecedni vojni’, za lepo prihodnost, ki jo mi sedaj živimo.

Spor je bil, kako ugoditi muhi malega naroda, ki niti pisati ne zna, pa bi knjige izdajal. Zato je bilo potrebno dolačiti standard zapisovanja glasov, ki jih ne govorijo nikjer drugje v okolici.

Trubar je s tem opravil najhitreje, in glasove ‘ÄŒ, Å , Ž’ pisal v bohoričici: ‘ZH, SH, SH’. Tristo let zatem je bilo zanje končno treba izumiti samostojne znake. In so jih risali, Metelko: ‘Ц, Õ¡, Ж’ in Dajnko: ‘Ц, 8, X‘ z navdihom pri cirilici, sta najbrž želela dokazat naÅ¡o edinstvenost z znaki, ki danes ni več nikjer. Na srečo je nato Gaj predlagal reÅ¡itev, ki se Å¡e danes uporablja, a zato je moralo precej slovenskih pesnikov odkrivati globoke čare romantike.

Ko so sodobni računalniki priÅ¡li čez naÅ¡e meje so prebudili te stare morilske nagone, ki so sto let počivali a nikoli ugasnili. Vojna je bila dolgotrajnejÅ¡a, z več žrtvami, vmes bi skoraj že povsem opustili Å¡umnike v prid: ‘C S Z’, pa posodobili najstarejÅ¡o reÅ¡itev: ‘CH SH ZH’, pa podvojili: ‘CC SS ZZ’. Na koncu se je moralo računalniÅ¡tvo prilagoditi (ne samo nam), in dobili smo enega od skritih biserov tehnoloÅ¡kega razvoja: globalno poenoten sistem zapisovanja VSEH glasov in simbolov, ki na svetu obstajajo. Reče se mu UTF-8, a to niti ni važno, bolj pomembno je, da skoraj vsi sodobni programi znajo in zmorejo narisati katerikoli znak si želimo. To je zares popoln izzid stoletij prerekanj.

Zdaj vas pa vprašam: „Zakaj uporabniki spleta spet ponovno obujajo vse te stare zapise, če je problem že rešen?“ Sploh opuščanje šumnikov v prid sicnikov je neverjetno pogosto, h-janje prav tako, le da morda v bolj shaljivi rabi. Nedavno pa sem na Twittru opazil precej vplivnega uporabnika, ki je dejansko pisal s podvojenimi ssiccniki. Povsem brez potrebe. Če kak program ne ustreza mojim muham ga zamenjam, ne pa spreminjam neškodljive navade.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments are closed.
What's this?

You are currently reading Al’ prav pise se al’ pishe? at Rational Idealist.

meta