Načrti in Izmote

October 7th, 2008 Comments Off on Načrti in Izmote

Občasno smo vsi soočeni s kako nemogočo zahtevo. Zahtevo nekoga, ki ima nad nami avtoriteto, ki jo želimo spoštovat, čeprav se z njegovo zahtevo nikakor ne moremo strinjat. Takrat se mu lahko uklonimo, umaknemo, ali pa z nekaj premisleka vsilimo svoje.

V politični teoriji je takÅ¡no dejanje ‘subverzija’. Subverzivni so bili komunisti, subverzivni so bili pankerji, subverzivna je bila Slovenija ob osamosvajanju. Danes je subverzivno dejanje tudi takÅ¡no, ki spodkopava kakrÅ¡nokoli drugo avtoriteto – medijsko vladavino, oblast multinacionalk, ekonomijo prostega trga.

Nobena sprememba se nikoli ne zgodi brez subverzije. Subverzija sistema – sprememba od znotraj – je pogon revolucij.

V sodobni ekonomiji so temu konceptu nadeli ime ‘disruption’ – ‘disrupcija’, ali lahko bi rekli: ‘izmota’ – načrtno zmotiti sistem in ga vreči iz njegovih ležajev.

Zadnjih 20 let živimo v poplavi izmotnih odritij, tehnologij in izdelkov, ki so povzročili radikalne spremembe v načinih življena in bankrotirali cele industrijske panoge. Mobilna telefonija je bila izmota za telefonske govorilnice, digitalna fotografija za klasično,…

Ideje, ki se dokažejo kot izmotne omogočijo njihovim odkriteljem daleč največje ekonomske uspehe na globalni ravni. Lahko so pa izmotne tudi na ravni bolj lokalne ekonomije. Itivi je recimo primer storitve, ki bo občutno zmotila aktivnosti videotek Sloveniji, če ne bodo celo ponudniki videa na zahtevo še močnejši udarec.

Lahko gremo celo tako daleč, da rečemo, da je vsako uspeÅ¡no podjetje odžrlo trg nekomu drugemu – vsako svojo potrebo ljudje že nekako zadovoljujejo. Kdor načrtuje prihodnost svojega podjetja, bi moral precej razmiÅ¡ljati, katerim obstoječim igralcem bo njegov vstop najbolj križal obstoječe račune – oni bodo ali njegovi najpomembnejÅ¡i partnerji ali pa najhujÅ¡i sovražniki.

Subverzija v politiki in izmota (disrupcija) v ekonomiji sta isti pojav – obstoječo razporeditev sil prečno presekamo z radikalno novo idejo in zahtevamo prilagoditev vseh okrog sebe. ÄŒe bomo v zahtevi uspeÅ¡ni je pa odvisno zgolj od energije, ki jo potem vložimo v prepričevanje. To je pa že naslednje poglavje poslovnega načrta.

Related articles by Zemanta

Reblog this post [with Zemanta]

Comments are closed.
What's this?

You are currently reading Načrti in Izmote at Rational Idealist.

meta